Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chuter
Jump to user comments
nội động từ
 • (thân mật) ngã
  • Chuter de sa chaise
   ngã từ trên ghế xuống
 • thất bại
  • La pièce a chuté
   vở kịch đã thất bại
ngoại động từ
 • suỵt, bảo im đi, bảo thôi đi
  • Chuter un acteur
   suỵt một diễn viên
Related search result for "chuter"
Comments and discussion on the word "chuter"