Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cobweb
/'kɔbweb/
Jump to user comments
danh từ
 • mạng nhện; sợi tơ nhện
 • vải mỏng như tơ nhện; vật mỏng mảnh như tơ nhện
 • (nghĩa bóng) cái tinh vi; cái rắc rối (lý luận...)
  • the cobwebs of the law
   những cái tinh vi của luật pháp
 • (nghĩa bóng) đồ cũ rích, bỏ đi
  • cobwebs of antiquity
   đồ cổ cũ rích
 • (số nhiều) (nghĩa bóng) lưới, bẫy
IDIOMS
 • to blow away the cobwebs from one's brain
  • ra ngoài vận động cho sảng khoái tinh thần
 • to have a cobwed in one's throat
  • khô cổ
Related search result for "cobweb"
Comments and discussion on the word "cobweb"