Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
comfort
/'kʌmfət/
Jump to user comments
danh từ
 • sự an ủi, sự khuyên giải; người an ủi, người khuyên giải; nguồn an ủi, lời an ủi
  • a few words of comfort
   vài lời an ủi
  • to be a comfort to someone
   là nguồn an ủi của người nào
  • cold comfort
   loài an ủi nhạt nhẽo
 • sự an nhàn, sự nhàn hạ; sự sung túc
  • to live in comfort
   sống an nhàn sung túc
 • (số nhiều) tiện nghi
  • the comforts of life
   những tiện nghi của cuộc sống
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chăn lông vịt
IDIOMS
 • creature comforts
  • đồ ăn ngon, quần áo đẹp...
  • (quân sự) những thứ lặt vặt cần dùng hằng ngày (cho cá nhân như thuốc lá...)
ngoại động từ
 • dỗ dành, an ủi, khuyên giải, làm khuây khoả
  • to comfort a child
   dỗ dành an ủi đứa trẻ
  • to comfort those who are in sorrow
   an ủi những người đang phiền muộn
Comments and discussion on the word "comfort"