Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
companion
/kəm'pænjən/
Jump to user comments
danh từ
 • bạn, bầu bạn
  • faithful companion
   người bạn trung thành
  • the companions of the journey
   những người bạn (đi) đường
 • người bạn gái (được thuê để cùng chung sống làm bầu bạn với một người phụ nữ khác) ((cũng) companion lady companion)
 • sổ tay, sách hướng dẫn
  • the gardener's companion
   sổ tay người làm vườn
 • vật cùng đôi
  • companion shoe
   chiếc giày cùng đôi
nội động từ
 • (+ with) làm bạn với
Related search result for "companion"
Comments and discussion on the word "companion"