Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fellow
/'felou/
Jump to user comments
danh từ
 • bạn đồng chí
 • người, người ta; ông bạn; thằng cha, gã, anh chàng
  • poor fellow!
   anh chàng thật đáng thương!, thằng cha tội nghiệp!
  • my good fellow!
   ông bạn quý của tôi ơi!
  • a strong fellow
   một người khoẻ mạnh, một gã khoẻ mạnh
  • a fellow of a shoe
   một chiếc (trong đôi) giày
 • nghiên cứu sinh
 • uỷ viên giám đốc (trường đại học Anh như Ôc-phớt)
 • hội viên, thành viên (viện nghiên cứu)
  • fellow of the British Academy
   viện sĩ Viện hàn lâm Anh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) anh chàng đang cầu hôn, anh chàng đang theo đuổi một cô gái
IDIOMS
 • stone deal hath to fellow
  • người chết là bí mật nhất
Related search result for "fellow"
Comments and discussion on the word "fellow"