Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
cried
/krai/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng kêu, tiêng la, tiếng hò hét, tiếng hò reo (vì đau đớn, sợ, mừng rỡ...)
  • a cry for help
   tiếng kêu cứu
  • a cry of triumph
   tiếng hò reo chiến thắng
 • tiếng rao hàng ngoài phố
 • lời hô, lời kêu gọi
 • sự khóc, tiếng khóc
  • to have a good cry
   khóc nức nở
 • dư luận quần chúng, tiếng nói quần chúng
 • tiếng chó sủa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • with the hounds in full cry after it
   có cả một lũ chó săn sủa ầm ĩ đuổi theo sau
IDIOMS
 • a far cry
  • quãng cách xa; sự khác xa
   • the second translation of the book is a far cry from the first
    bản dịch thứ hai của quyển sách khác xa bản thư nhất
 • to follow in the cry
  • ở trong một đám đông vô danh
 • in full cty
  • hò hét đuổi theo
 • hue and cry
  • (xem) hue
 • much cry and little wool
  • chuyện bé xé ra to
 • with cry of
  • trong tầm tai nghe được
động từ
 • kêu, gào, thét, la hét
 • khóc, khóc lóc
  • to cry bitter tears
   khóc lóc thảm thiết
 • rao
  • to cry one's wares
   rao hàng
IDIOMS
 • to cry down
  • chê bai, làm giảm giá trị, làm mất thanh danh
 • to cry for
  • đòi, vòi
   • to cry for the moon
    đòi ăn trứng trâu, gan trời
   • to cry off
    không giữ lời, nuốt lời
   • to cry off from the bargain
    đã mặc cả thoả thuận rồi lại nuốt lời
 • to cry out
  • thét
 • to cry up
  • tán dương
 • to cry halves
  • đòi chia phần
 • to cry mercy
  • xin dung thứ
 • to cry oneself to sleep
  • khóc tới khi ngủ thiếp đi
 • to cry one's heart out
  • (xem) heart
 • to cry out before one is hurt
  • chưa đánh đã khóc, chưa đụng đến đã la làng
 • to cry quits to cry shame upon somebody
  • chống lại ai, phản khán ai
 • to cry stinking fish
  • vạch áo cho người xem lưng, lạy ông tôi ở bụi này
 • to cry wolf
  • kêu cứu đùa, kêu cứu láo để đánh lừa mọi người
 • it is no use crying over spilt milk
  • (xem) spill
Related search result for "cried"
Comments and discussion on the word "cried"