Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
card
/kɑ:d/
Jump to user comments
danh từ
 • các, thiếp, thẻ
  • calling card
   danh thiếp
  • card of admission
   thẻ ra vào, thẻ vào cửa
  • invitation card
   thiếp mời
 • quân bài, bài ((cũng) playing card)
 • (số nhiều) sự chơi bài
  • a pack of cards
   một cỗ bài
  • trump card
   quân bài chủ
 • chương trình (cuộc đua...)
 • bản yết thị
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quảng cáo (trên báo)
 • (từ cổ,nghĩa cổ), hải la bàn ((cũng) mariner's card)
 • (thông tục) người kỳ quặc; thằng cha, gã
  • a knowing card
   một thằng cha láu
  • a queer card
   một thằng cha kỳ quặc
IDIOMS
 • to have a card up one's sleeve
  • còn nắm bài chủ trong tay; có kế dự phòng
 • to have (hold) the cards in one's hands
  • có tất cả bài chủ trong tay; (nghĩa bóng) có tất cả yếu tố thắng lợi trong tay
 • house of cards
  • (xem) house
 • on (in) the cards
  • có thể, có lẽ
 • one's best (trump) cards
  • lý lẽ vững nhất; lá bài chủ (nghĩa bóng)
 • to play one's card well
  • chơi nước bài hay ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to play a sure card
  • chơi nước chắc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to play a wrong card
  • chơi nước bài bớ, chơi nước bài sai lầm ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to play (lay, place) one's card on the table
  • nói rõ hết ý định, nói rõ hết kế hoạch không cần úp mở giấu giếm
 • to show one's card
  • để lộ kế hoạch
 • to speak by the card
  • nói rành rọt, nói chính xác
 • that's the card
  • (thông tục) đúng thế, thế là đúng, thế là phải
 • to throw (fling) up one's card
  • bỏ cuộc, chịu thua không chơi nữa
danh từ
 • bàn chải len, bàn cúi
ngoại động từ
 • chải (len...)
Related search result for "card"
Comments and discussion on the word "card"