Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
digestion
/di'dʤestʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tiêu hoá; khả năng tiêu hoá
  • hard of digestion
   khó tiêu
  • a weak (sluggish) digestion
   khả năng tiêu hoá kém
  • a good digestion
   khả năng tiêu hoá tốt
 • sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những điều đã học...)
 • sự ninh, sự sắc
Related search result for "digestion"
Comments and discussion on the word "digestion"