Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dominer
Jump to user comments
nội động từ
 • thống trị, đô hộ
  • Puissance qui domine sur un continent
   cường quốc thống trị trên một lục địa
 • trội, át, nổi nhất
  • Couleur qui domine
   màu trội nhất
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cao hơn vùng xung quanh
ngoại động từ
 • thống trị, đô hộ
  • Dominer un peuple
   thống trị một dân tộc
 • chế ngự, kiềm chế
  • Dominer sa colère
   kiềm chế cơn giận
 • chi phối
  • Cette question domine toute l'affaire
   vấn đề này chi phối toàn bộ sự việc
  • Homme que la colère domine
   người bị sự giận dữ chi phối
 • trội hơn, át hẳn
  • Dominer tout le monde
   át hẳn mọi người
 • nhô cao trên, vươn cao trên
  • Un mont qui domine une ville
   ngọn núi nhô cao trên một thành phố
 • (nghĩa bóng) nắm vững, bao quát
  • Dominer la question
   bao quát vấn đề
Related search result for "dominer"
Comments and discussion on the word "dominer"