Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fusée
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • đầu trục bánh xe
 • bánh côn (ở một số đồng hồ)
 • (từ cũ; nghĩa cũ) hình thoi
 • (từ cũ; nghĩa cũ) đốc gươm
 • (từ cũ; nghĩa cũ) lượng sợi (trên) con suốt
 • pháo hoa, pháo sáng, pháo thăng thiên
 • tên lửa, hỏa tiễn
  • Fusée ailée
   tên lửa có cánh
  • Fusée de défense antiaérienne
   tên lửa phòng không
  • Fusée intercontinentale
   tên lửa xuyên lục địa
  • Fusée antimissile
   tên lửa chống tên lửa
  • Fusée autoguidée
   tên lửa tự điều khiển
  • Fusée téléguidée
   tên lửa được điều khiển từ xa
  • Fusée avec retard
   tên lửa nổ chậm
 • ngòi nổ
  • Fusée d'obus
   ngòi đạn súng cối
 • tia; chuỗi, tràng
  • Fusée purulente
   (y học) tỉa mủ
  • Fusée de rires
   chuỗi cười
Related search result for "fusée"
Comments and discussion on the word "fusée"