Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
jill
/dʤil/
Jump to user comments
danh từ, (cũng) Jill /dʤil/
 • (viết tắt) của Gillian
 • cô gái, bạn gái, người yêu
  • Jack and gill (Jill)
   chàng và nàng
danh từ
 • Gin (đơn vị đo lường khoảng 0, 141 lít ở Anh, 0, 118 lít ở Mỹ)
 • khe núi sâu (thường có cây)
 • dòng suối trên núi
danh từ, (thường) số nhiều
 • mang (cá)
 • yếm (gà)
 • cằm dưới, cằm xệ (người)
 • (thực vật học) lá tia (ở mũ nấm)
IDIOMS
 • to be (look) green about the gills
  • trông xanh xao vàng vọt
 • to be (look) rosy about the gills
  • trông hồng hào khoẻ mạnh
ngoại động từ
 • mổ ruột (gà)
 • đánh (cá) bằng lưới móc (làm mắc mang cá vào)
 • bóc lá tia (ở mũ nấm)
Related search result for "jill"
Comments and discussion on the word "jill"