Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jolly
/'dʤɔli/
Jump to user comments
tính từ
 • vui vẻ, vui tươi, vui nhộn
 • chếnh choáng say, ngà ngà say
  • the jolly god
   thần rượu
 • (từ lóng) thú vị, dễ chịu
  • jolly weather
   thời tiết dễ chịu
 • (mỉa mai) thú vị gớm; dễ chịu gớm, hay ho gớm
  • what a jolly mess I am in!
   mình thật là lâm vào một hoàn cảnh dễ chịu gớm!
phó từ
 • (từ lóng) rất, hết sức, lắm, quá
  • jolly tired
   mệt hết sức, mệt lử
  • you will jolly well have to do it
   anh phải làm cái đó là đúng quá đi rồi, nhất định là anh phải làm cái đó rồi
ngoại động từ
 • (thông tục) ((thường) + along) tán tỉnh, phỉnh phờ, phỉnh nịnh
 • đùa bỡn, trêu chòng, chòng ghẹo
Related search result for "jolly"
Comments and discussion on the word "jolly"