Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nervous
/'nə:vəs/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) thần kinh
  • the nervous system
   hệ thần kinh
  • nervous breakdown (debility, depression, exhaustion, prostraction)
   sự suy nhược thần kinh
 • dễ bị kích thích; nóng nảy, bực dọc; hay hoảng sợ; hay lo lắng, hay bồn chồn
  • most of the children are nervous in the dark
   hầu hết trẻ con thường hoảng sợ trong bóng tối
  • to feel nervous about something
   cảm thấy bồn chồn lo lắng về việc gì
  • nervous temperament
   tính nóng nảy
 • có dũng khí, có khí lực, mạnh mẽ
  • a man full of nervous energy
   một người đầy nghị lực cương cường
 • (văn học) hùng mạnh; cô đọng, khúc chiết
  • nervous style
   văn hùng mạnh; văn cô đọng khúc chiết
Related search result for "nervous"
Comments and discussion on the word "nervous"