Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
noué
Jump to user comments
tính từ
 • (được) buộc, (được) thắt
 • co dúm lại; nghẹn
  • Être noué
   co dúm lại
  • Avoir la gorge nouée
   nghẹn họng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) còi xương, còi cọc
  • Enfant noué
   đứa bé còi cọc
Related search result for "noué"
Comments and discussion on the word "noué"