Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
overlook
/'ouvə'luk/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trông nom, giám sát; nhìn kỹ, xem kỹ, xem xét, quan sát từ trên cao trông xuống
  • my windows overlook the garden
   cửa sổ buồng trông xuống vườn
 • không nhận thấy, không chú ý tới
  • to overlook a printer's error
   không nhận thấy một lỗi in
 • bỏ qua, tha thứ
  • to overlook a fault
   tha thứ mọi lỗi lầm
 • coi nhẹ
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vị trí cao để quan sát
 • cảnh quan sát từ trên cao
 • sự xem xét, sự quan sát từ trên cao
Comments and discussion on the word "overlook"