Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
parler
Jump to user comments
nội động từ
 • nói
  • Enfant qui commence à parler
   trẻ học nói
  • Parler à la radio
   nói ở đài
  • Parler à un ami
   nói (chuyện) với bạn
  • Les muets parlent par gestes
   người câm nói bằng cử chỉ
  • Parler pour quelqu'un
   nói giúp ai
  • Toute la ville en parle
   cả thành phố nói về việc đó
  • Parler de quelqu'un
   nói về ai
  • Il parle d'aller vivre à la campagne
   nó tính chuyện về nông thôn ở
  • cela parle tout seul
   thế cũng đủ có nghĩa rồi
  • en parler bien à son aise
   xem aise
  • faire parler de soi
   khiến người ta nói đến mình
  • faire parler la poudre (le canon)
   dùng đến binh lực
  • généralement parlant
   nói chung
  • il faut laisser parler
   cứ để người ta có ý kiến
  • les faits parlent d'eux-mêmes
   bản thân sự việc đã đủ rõ rồi
  • les murailles parlent
   tai vách mạch dừng
  • ne m'en parlez pas
   đừng gợi chuyện ấy nữa
  • on en parle
   người ta đồn đại về việc ấy
  • parler à bâtons rompus
   xem bâton
  • parler à cheval à quelqu'un
   nói với ai một cách khinh miệt
  • parler à son bonnet
   nói một mình
  • parler à un mur
   nói với đầu gối
  • parler bien de quelqu'un
   nói tốt về ai
  • parler comme un livre
   nói như sách
  • parler comme un oracle
   nói như thánh phán
  • parler comme un perroquet
   nói như vẹt
  • parler contre
   phản đối
  • parler d'abondance
   xem abondance
  • parler de la pluie et du beau temps
   nói chuyện tầm phào
  • parler d'or
   nói rất khôn
  • parler du nez
   xem nez
  • parler en l'air
   nói vu vơ
  • parler en maître
   nói giọng cửa quyền
  • parler haut
   nói không nể nang
  • parler latin devant les cordeliers
   múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm
  • quand les ânes parleront latin
   khi nào rau diếp làm đình, không đời nào
  • parler le coeur à la main
   nói thành thực, nói cởi mở
  • parler par compas et mesure
   nói thận trọng, cân nhắc đắn đo
  • parler pour parler
   nói để mà nói, nói không mục đích
  • parler raison
   biết nghe lẽ phải; nói có lý lẽ
  • quand l'honneur parle
   theo tiếng gọi của lương tâm
  • sans parler de...
   không kể đến...
  • savoir ce que parler veut dire
   hiểu ngầm
  • tout parle en sa faveur
   gặp mọi điều thuận lợi
  • trouver à qui parler
   gặp người đáng mặt
  • tu parles !
   khó tin lắm
  • voilà ce qui s'appelle parler
   nói như thế mới là nói
  • parler politique
   nói chính trị
danh từ giống đực
 • cách nói, giọng nói
  • Un parler doux
   cách nói nhẹ nhàng
 • thổ ngữ
  • Le parler breton
   thổ ngữ xứ Brơtanhơ
Related search result for "parler"
Comments and discussion on the word "parler"