Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
permettre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho phép
  • Si les circonstances le permettent
   nếu hoàn cảnh cho phép
  • Permettre le café à un malade
   cho bệnh nhân được phép dùng cà phê
  • il n'est pas permis à tout le monde de
   không phải ai cũng có thể
  • se croire tout permis
   tưởng rằng tha hồ làm gì thì làm
Related search result for "permettre"
Comments and discussion on the word "permettre"