Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
plisser
Jump to user comments
ngọai động từ
 • xếp nếp
  • Plisser une jupe
   xếp nếp cái váy
 • làm nhàu
  • Plisser ses vêtements en dormant
   ngủ làm nhàu quần áo
 • (làm) nhăn
  • Plisser son front
   nhăn trán
 • (địa lý; địa chất) (làm) uốn nếp
nội động từ
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) có xếp nếp
  • Robe qui plisse bien
   áo có xếp nếp đẹp
Related search result for "plisser"
Comments and discussion on the word "plisser"