Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
receiver
/ri'si:və/
Jump to user comments
danh từ
 • người nhận, người lĩnh
 • (pháp lý) người quản lý tài sản (tài sản đang tranh tụng hoặc của một công ty bị vỡ nợ, được một toà án chỉ định)
 • người chứa chấp đồ trộm cắp
 • (kỹ thuật), (hoá học) bình chứa, thùng chứa, bể chứa
 • (rađiô) máy thu
 • ống nghe (máy điện thoại)
  • to lift the receiver
   nhấc ống nghe lên
Related search result for "receiver"
Comments and discussion on the word "receiver"