Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
recul
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự lùi lại, sự thụt lùi.
  • Le recul d'une armée
   sự lùi lại của một đạo quân
  • il faut un certain recul pour apprécier les événements
   phải lùi lại (trongthời gian) một ít mới đánh giá đúng thời cuộc
  • Recul de la civilisation
   sự thụt lùi của nền văn minh
 • khoảng lùi
  • Court de tennis qui manque de recul
   sân quần vợt thiếu khoảng lùi
 • sự giật (của súng khi bắn).
Related search result for "recul"
Comments and discussion on the word "recul"