Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
remettre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đặt lại, để lại
  • Remettre l'enfant dans son lit
   đặt lại đứa trẻ vào giường
  • Remettre un os luxé
   đặt lại cái xương sai khớp (vào khớp), nắn lại cái xương sai khớp
 • cho thêm, bỏ thêm
  • Remettre de l'eau dans la machine
   cho thêm nước vào máy
 • mặc lại chiếc áo
 • giao lại
  • Remettre une lettre
   giao lại bức thư
 • giao trả
  • Remettre une charge
   giao trả mộtchức vụ
 • giao gửi, gửi giữ
  • Je lui ai remis mes fonds
   tôi đã giao gửi vốn của tôi cho anh ta
 • ký thác, phó thác
  • Je remets mon sort entre vos mains
   tôi phó thác số phận của tôi vào tay ông
 • làm khỏe lại; làm yên tâm
  • L'air de la campagne l'a remis
   không khí nông thôn đã làm cho anh ta khoẻ lại
 • nhận ra
  • Je vous remets à présent
   bây giờ tôi mới nhận ra anh
 • tha, miễn, xóa, xá
  • Remettre ses péchés
   xá tội
  • Remettre une dette
   xóa món nợ
 • hoãn
  • Remettre une chose au lendemain
   hoãn một việc đến ngày hôm sau
  • remettre à la scène
   (sân khấu) lại cho diễn
  • remettre à neuf
   làm lại như mới, sửa lại như mới, tân trang
  • remettre au pas
   bắt buộc phải làm nhiệm vụ
  • remettre de l'ordre
   ổn định lại trật tự
  • remettre devant les yeux
   cho xem lại, cho xét lại
  • remettre en esprit
   nhắc nhở lại
  • remettre en question
   đặt lại vấn đề, xét lại
  • remettre en usage
   khôi phục lại
  • remettre quelqu'un à sa place
   nhắc nhở ai phải có lễ độ hơn; chỉnh ai
  • remettre sur la bonne voie
   dẫn dắt lại vào con đường lương thiện
  • remettre un cheval
   luyện lại con ngựa
  • remettre un coup à quelqu'un
   cho ai chơi lại, cho ai đánh lại (trong trò chơi)
  • remettre une partie
   (đánh bài) (đánh cờ) đánh ván khác
nội động từ
 • hoãn lại
  • Remettre longtemps
   hoãn lại lâu
  • remettre à la voile
   (hàng hải) lại giong buồm ra đi
Related search result for "remettre"
Comments and discussion on the word "remettre"