Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rentré
Jump to user comments
tính từ
 • lặn vào trong
  • Sueur rentrée
   mồ hôi lặn vào trong
 • cố nén
  • Colère rentrée
   cố nén giận
 • hõm
  • Yeux rentrés
   mắt lõm
danh từ giống đực
 • mép gập vào trong (khi khâu)
Related search result for "rentré"
Comments and discussion on the word "rentré"