Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
reposer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đặt lại, để lại
  • Reposer un livre sur la table
   đặt lại quyển sách lên bàn
 • đặt lên, dựa lên
  • Reposer sa tête sur un oreiller
   đặt đầu lên một cái gối
 • làm cho yên tĩnh, làm cho thư thái
  • Cela repose l'esprit
   điều đó làm thư thái tinh thần
  • n'avoir pas où reposer sa tête
   không có chỗ trú chân
  • reposer ses yeux sur un objet
   ngắm nghía vật gì thích mắt
nội động từ
 • nghỉ đêm, ngủ
  • Passer la nuit sans reposer
   suốt đêm không ngủ
 • để, đặt
  • Une grande serviette repose sur ses genoux
   một chiếc khăn lớn đặt trên đầu gối nó
 • xây trên, dựa trên
  • La maison repose sur une fondation solide
   nhà xây trên một nền móng vững chắc
  • ce raisonnement ne repose sur rien de certain
   lý luận ấy không dựa trên căn cứ gì vững chắc cả
 • lắng xuống
  • Laisser reposer le vin
   để rượu lắng xuống
 • yên nghỉ
  • Ici repose...
   ở đây... yên nghỉ (câu ghi ở bia mộ)
 • nghỉ, bỏ hóa (đất)
Related search result for "reposer"
Comments and discussion on the word "reposer"