Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
séance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • cuộc họp, buổi họp
  • Séance de l'Assemblée Nationale
   cuộc họp Quốc Hội
  • La séance du matin
   buổi họp sáng
 • buổi
  • Séance de travail
   buổi làm việc
  • Séance de représentation théâtrale
   buổi diễn kịch
  • Séance de pose chez un peintre
   buổi ngồi cho họa sĩ vẽ chân dung
  • Séance récréative
   buổi giải trí
 • (thân mật) tấn kịch
  • Une séance de cris et de larmes
   một tấn kịch kêu gào than khóc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự dự hội nghị
  • séance tenante
   xem tenant
Related search result for "séance"
Comments and discussion on the word "séance"