Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se louer
Jump to user comments
tự động từ
 • tỏ ý vừa lòng về
  • Il se loue de son aide
   nó tỏ ý vừa lòng về người giúp việc của nó
 • (từ hiếm; nghĩa ít dùng) tự khen mình, khoa khoang
 • ngoại động từ
 • cho thuê
  • Louer sa maison
   cho thuê nhà mình
 • thuê, mướn
  • Louer sa maison
   cho thuê nhà mình
  • Louer un appartement
   thuê một căn nhà
  • Louer un jardinier
   mướn một người làm vườn
 • mua vé trước
  • Louer une couchette
   mua vé trước một ghế nằm (trên xe lửa)
Related search result for "se louer"
Comments and discussion on the word "se louer"