Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
seethe
/si:ð/
Jump to user comments
động từ seethed
 • sôi lên, sủi bọt lên, sôi sục, sôi nổi, dao động
  • to be seething with hatred
   sôi sục căm thù
  • enthusiam is seething in brain
   niềm phấn khởi đang sôi nổi trong tâm trí
  • the country is seething with labour unrest
   cả vùng đang náo động lên vì công nhân đấu tranh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) nấu sôi, đun sôi
Related words
Related search result for "seethe"
Comments and discussion on the word "seethe"