Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
seat
/si:t/
Jump to user comments
danh từ
 • ghế; vé chỗ ngồi, chỗ ngồi
  • the seats are comfortable
   những ghế này ngồi rất thoải mái
  • to book a seat in a plane
   giữ một chỗ đi máy bay
  • to take a seat for Hamlet
   mua một vé đi xem Hăm-lét
  • pray take a seat
   mời ngồi
 • mặt ghế
 • mông đít
 • đũng quần
 • chỗ nơi
  • the live is the seat of disease
   gan là chỗ bị đau
  • the seat of war
   chiến trường
 • cơ ngơi, nhà cửa, trang bị
 • địa vị, ghế ngồi
  • he has a seat in the House
   ông ta có chân trong nghị viện
 • tư thế ngồi, kiểu ngồi, cách ngồi
  • a firm seat
   tư thế ngồi vững
 • trụ sở, trung tâm (văn hoá, công nghiệp)
  • an ancient seat of learning
   một trung tâm văn hoá thời cổ
ngoại động từ
 • để ngồi, đặt ngồi
  • pray be seated
   mời ngồi
 • đủ chỗ ngồi, chứa được
  • this room can seat three hundred
   phòng này đủ chỗ cho ba trăm người
 • đặt ghế vào
  • to seat a room for 20
   đặt đủ ghế vào trong một căn phòng cho 20 người
 • vá (đũng quần, mặt ghế...)
 • bầu (ai) vào (nghị viện...)
Related words
Related search result for "seat"
Comments and discussion on the word "seat"