Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
buzz
/bʌs/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng vo vo (sâu bọ); tiếng vù vù (máy bay); tiếng rì rầm; tiêng ồn ào
 • (từ lóng) tin đồn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cưa tròn
động từ
 • kêu vo vo; kêu vù vù; rì rầm
 • lan truyền (tin đồn)
 • bay sát máy bay khác (máy bay)
  • the fighter buzzed the airliner
   chiếc máy bay bay chiến đấu bay sát chiếc máy bay hành khách
 • tranh nhau nói ồn ào
 • ném mạnh, liệng mạnh (hòn đá)
IDIOMS
 • to buzz about
  • bay vo ve xung quanh (như con nhặng) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to buzz away (off)
  • (từ lóng) đi mất, đi khỏi; chuồn, trốn mất
ngoại động từ
 • uống cạn, uống hết sạch (chai rượu)
Related words
Related search result for "buzz"
Comments and discussion on the word "buzz"