Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
roll
/'roulkɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • cuốn, cuộn, súc, ổ
  • rolls of paper
   những cuộn giấy
  • a roll of bread
   ổ bánh mì
  • a roll of hair
   búi tóc
  • a roll of tobacco
   cuộn thuốc lá
 • ổ bánh mì nhỏ (để ăn sáng...)
 • văn kiện, hồ sơ
  • the Rolls
   sở lưu trữ hồ sơ
 • danh sách
  • a roll of honour
   danh sách những người hy sinh vì tổ quốc; danh sách những người được khen tặng
  • to call the roll
   gọi tên, điểm danh
 • mép gập xuống (của cái gì)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền, tập tiền
 • (kỹ thuật) trục, trục cán, tang; xylanh, con lăn, trục lăn
danh từ
 • sự lăn tròn
  • to have a roll on the grass
   lăn mình trên cỏ
 • sự lắc lư, sự tròng trành (tàu biển); dáng đi lắc lư
 • sóng cuồn cuộn
  • the roll of the sea
   sóng biển cuồn cuộn
 • tiếng sấm vang rền, hồi trống vang rền; lời nói thao thao nhịp nhàng
 • (hàng không) sự lộn vòng (máy bay)
ngoại động từ
 • lăn, vần
  • to roll a barrel
   lăn (vần) một cái thùng
 • cuốn, quấn, cuộn
  • to roll a cigarette
   cuốn một điếu thuốc lá
  • to roll a blanket
   cuốn một cái chăn
  • to roll onself in a rug
   cuộn tròn mình trong chăn
  • to roll oneself into a ball
   cuộn tròn lại
 • đọc rung lên, đọc sang sảng, hát ngân vang
  • to roll out verses
   ngâm thơ sang sảng
  • to roll one's rs
   rung những chữ r
 • lăn (đường...), cán (kim loại)
 • làm cho cuồn cuộn
  • the river rolls its waters to the sea
   con sông đưa dòng nước cuồn cuộn chảy ra biển
  • chimney rolls up smoke
   ống khói nhả khói lên cuồn cuộn
nội động từ
 • lăn
 • quay quanh (hành tinh...)
 • lăn mình
  • to roll on the grá
   lăn mình trên cỏ
  • to roll in money (riches)
   ngập trong của cải
 • ((thường) + on, by) trôi đi, trôi qua (thời gian, năm tháng...)
 • chạy, lăn (xe cộ); đi xe (người)
 • chảy cuồn cuộn (sông, biển); chảy (nước mắt...)
 • tròng trành (tàu biển...); đi lắc lư (người)
 • rền, đổ hồi (sấm, trống...)
 • cán được
  • this metal rolls easily
   thứ kim loại này dễ cán
 • (hàng không) lộn vòng
IDIOMS
 • to roll away
  • lăn đi, lăn ra xa
  • tan đi (sương mù...)
 • to roll by
  • trôi đi, trôi qua (thời gian...)
 • to roll in
  • lăn vào
  • đổ dồn tới, đến tới tấp
 • to roll on
 • to roll by to roll out
  • lăn ra, lăn ra ngoài
  • đọc sang sảng dõng dạc
 • to roll over
  • lăn mình, lăn tròn
  • đánh (ai) ngã lăn ra
 • to roll up
  • cuộn (thuốc lá); cuộn lại
   • to roll onself up in a blanket
    cuộn mình trong chăn
  • bọc lại, gói lại, bao lại
  • tích luỹ (của cải...); chồng chất (nợ nần...)
  • (thông tục) xuất hiện, xuất hiện bất thình lình (trên sân khấu)
Related search result for "roll"
Comments and discussion on the word "roll"