Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sequence
/'si:kwəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nối tiếp, sự liên tiếp, sự liên tục
  • important events occur in rapid sequence
   những sự kiện quan trọng xảy ra liên tiếp
 • cảnh (trong phim)
 • (âm nhạc) phỏng chuỗi; khúc xêcăng
 • (ngôn ngữ học) sự phối hợp
  • sequence of tenses
   sự phối hợp các thời
 • (tôn giáo) bài ca xêcăng
 • (đánh bài) chuỗi quân bài cùng hoa (nối tiếp nhau)
 • (toán học) dãy
  • sequence of function
   dãy hàm
  • sequence of number
   dãy số
Related search result for "sequence"
Comments and discussion on the word "sequence"