Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
stunk
/stiɳk/
Jump to user comments
danh từ
 • mùi hôi thối
 • (số nhiều) (từ lóng) hoá học; tự nhiên học
IDIOMS
 • to raise a stink
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bới thối ra, làm toáng lên
nội động từ stank, stunk; stunk
 • bốc mùi thối, bay mùi thối, thối
 • tởm, kinh tởm
 • (từ lóng) tồi, (thuộc) loại kém
ngoại động từ
 • ((thường) + up) làm thối um
 • (từ lóng) nhận thấy, trông thấy, ngửu thấy
  • he can stink it a kilometer off
   xa một không kilômet nó cũng nhận ra điều đó
IDIOMS
 • to stink out
  • làm bốc hơi thối để đuổi (ai) ra; đuổi (ai) ra bằng hơi thối
 • to stink of money
  • (từ lóng) giàu sụ
Related search result for "stunk"
Comments and discussion on the word "stunk"