Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
terroir
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ruộng đất
  • Terroir ayant de grandes aptitudes agricoles
   ruộng đất có nhiều khả năng nông nghiệp
 • (nghĩa bóng) miền quê, tỉnh lẻ
  • Accent du terroir
   giọng tỉnh lẻ
  • goût du terroir
   mùi vị thổ địa (của rượu vang)
  • sentir le terroir
   mang phong cách tỉnh lẻ
  • Poète qui sent le terroir
   nhà thơ mang phong cách tỉnh lẻ
Related search result for "terroir"
Comments and discussion on the word "terroir"