Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trahir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phản, phản bội
  • Trahir son pays
   phản quốc
  • Trahir ses amis
   phản bội bè bạn
  • Trahir ses serments
   phản bộ lời thề
  • Trahir la confiance
   phụ lòng tin
 • để lộ, tiết lộ
  • Trahir un secret
   để lộ một bí mật
 • biểu lộ
  • Ne pas trahir ses émotions
   không biểu lộ xúc cảm của mình
 • bóp méo, không phản ánh đúng
  • Trahir la pensée d'un auteur
   không phản ánh đúng tư tưởng của một tác giả
 • bỏ rơi, để lơi
  • Ses forces l'ont trahi
   sức lực của nó đã lơi ra
Related search result for "trahir"
Comments and discussion on the word "trahir"