Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
traîner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • kéo, lôi
  • Traîner une charrette
   kéo một xe bò
 • kéo theo, mang theo
  • Elle traîne toute sa famille avec elle
   chị ấy kéo cả gia đình theo mình
  • Il traînait un livre dans ses valises
   anh ấy mang theo một quyển sách để trong va-li
  • La guerre traîne à sa suite bien des calamités
   chiến tranh kéo theo nhiều tai họa
 • lôi kéo, lôi cuốn
  • Traîner tous les coeurs après soi
   lôi cuốn mọi tấm lòng theo mình
 • kéo lê
  • Traîner les pieds
   kéo lê chân
  • Traîner une vie misérable
   kéo lê một cuộc sống khổ cực
 • kéo dài
  • Traîner sa voix
   kéo dài giọng nói
  • traîner à la barre
   đưa ra trước tòa án
  • traîner dans la boue
   làm nhục, sỉ nhục
  • traîner en longueur
   xem longueur
  • traîner sa chaîne
   kéo lê cuộc đời đau khổ
  • traîner ses guêtres
   xem guêtre
nội động từ
 • lẽo đẽo theo sau
  • Coureur qui traîne
   người chạy đua lẽo đẽo theo sau
 • kéo thành vệt dài
  • Lueurs rouges qui traînent à l'horizon
   những ánh hồng kéo thành vệt dài ở chân trời
 • quét đất lòng thòng
  • Robe qui traînait
   áo dài quét đất
  • Des vêtements en loques qui traînent
   những quần áo rách lòng thòng
 • kéo dài
  • Procès qui traîne trop longtemps
   vụ án kéo dài lâu quá
  • Une voix qui traîne
   giọng nói kéo dài
 • đi lang thang
  • Il traîne dans les rues
   nó đi lang thang ngoài phố
 • ốm yếu khật khừ
  • Il y a longtemps qu'il traîne
   anh ấy ốm yếu khật khừ từ lâu rồi
 • buông vung bỏ vãi; nhan nhản
  • Des ustensiles qui traînaient partout
   những dụng cụ buông vung bỏ vãi khắp nơi
  • Cela traîne partout
   cái đó nhan nhãn khắp nơi
Related search result for "traîner"
Comments and discussion on the word "traîner"