Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tracé
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bản vẽ sơ đồ
  • Le tracé d'un boulevard
   bản vẽ sơ đồ một đường phố
  • Tracé de câble
   sơ đồ tuyến cáp
  • Tracé du canevas
   bản vẽ đường trắc địa
  • Tracé d'un chemin de fer
   sơ đồ một tuyến đường sắt
  • Tracé en éventail
   sơ đồ đường nan quạt (đường thành phố)
  • Tracé des itinéraires
   sơ đồ hành trình
  • Tracé de liaison hertzienne
   sơ đồ tuyến liên lạc vô tuyến điện
  • Tracé des lisses
   sơ đồ đường sống dọc (tàu thuỷ)
  • Tracé des parcelles
   sơ đồ đường phân khoảnh (đất, rừng...)
  • Tracé rayonnant
   sơ đồ toả tia (xây dựng đô thị)
 • đường nét
  • Le tracé de la côte
   đường nét bờ biển
  • Tracé curviligne
   nét cong
 • đường, tuyến đường
  • Tracé du métropolitain
   tuyến đường xe điện ngầm
Related search result for "tracé"
Comments and discussion on the word "tracé"