Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tracas
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • mối lo lắng, điều phiền nhiễu
  • Les tracas d'un père
   những mối lo lắng của người cha
  • Les tracas du ménage
   những điều phiền nhiễu trong gia đình
 • cửa chuyển vật liệu lên xuống (trong các xí nghiệp nhiều tầng)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự lộn xộn, sự huyên náo
Related search result for "tracas"
Comments and discussion on the word "tracas"