Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
traceur
Jump to user comments
tính từ
 • vạch đường
  • Balle traceuse
   đạn vạch đường, đạn lửa
 • đánh dấu
  • Isotope traceur
   chất đồng vị đánh dấu
danh từ giống đực
 • (kỹ thuật) thợ vạch đường cắt gọt (trên gỗ, đá kim loại)
 • (xây dựng) thợ vạch vị trí xây dựng
 • thiết bị vẽ, thiết bị vạch dấu
  • Traceur automatique
   thiết bị vẽ tự động
 • chất chỉ thị
  • Traceur isotopique
   chỉ thị đồng vị
  • Traceur radio-actif
   chất chỉ thị phóng xạ
Related search result for "traceur"
Comments and discussion on the word "traceur"