Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vinaigre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • giấm
  • Vinaigre aromatique
   giấm thơm
  • Vinaigre de bois
   axit axêtic gỗ, giấm gỗ
 • (thân mật) sự quay nhanh dây nhảy (trong khi nhảy dây)
  • Sauter au vinaigre
   nhảy dây nhanh
  • faire vinaigre
   (thông tục) đi nhanh; nhanh lên
  • on ne prend pas les mouches avec du vinaigre
   gay gắt thì hỏng việc
  • tourner au vinaigre
   xấu đi; tồi đi
Related search result for "vinaigre"
Comments and discussion on the word "vinaigre"