Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
offrir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • biếu, tặng, dâng
  • Offrir un bouquet
   tặng một bó hoa
 • đề nghị
  • Offrir à quelqu'un de faire quelque chose
   đề nghị với ai làm giúp việc gì
 • trả giá
 • bày ra, phô ra
  • Offrir un bel aspect
   bày ra một dáng vẻ đẹp
 • giơ ra
  • Offrir sa poitrine aux coups
   giơ ngực ra chịu đánh
 • mời
  • Offrir sa voiture
   mời lên xe mình
 • (tôn giáo) cúng dâng
  • Offrir un sacrifice
   cúng dâng một lễ
  • offrir sa main
   nhận lấy ai làm chồng
  • offrir son nom à une femme
   dạm ai làm vợ
Related search result for "offrir"
Comments and discussion on the word "offrir"