Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ouvrir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • mở
  • Ouvrir une armoire
   mở tủ
  • Ouvrir une porte
   mở cửa
  • Ouvrir un chemin
   mở một con đường
  • Ouvrir une école
   mở một trường học
  • Ouvrir une campagne
   mở một chiến dịch
  • Ouvrir à l'esprit des horizons nouveaux
   mở ra cho trí óc những chân trời mới
 • mở cửa
  • Ouvrir la bibliothèque
   mở cửa thư viện
 • (nghĩa bóng) cởi mở
  • Ouvrir son coeur à quelqu'un
   cởi mở cõi lòng với ai
 • khai trương, khai mạc
  • Ouvrir la séance
   khai mạc buổi họp
 • (ngành dệt) tở (sợi)
  • l'ouvrir
   (thông tục) nói
  • Il n'y a pas moyen de l'ouvrir avec ce bavard!
   không tài nào nói được với thằng ba hoa này!
  • ouvrir la bouche
   xem bouche
  • ouvrir la porte à
   mở cửa cho, thả lỏng cho
  • Ouvrir la porte aux abus
   thả lỏng cho sự nhũng lạm
  • ouvrir l'appétit
   khai vị
  • ouvrir le chemin
   xem chemin
  • ouvrir le feu
   khai hỏa
  • ouvrir l'esprit
   mở mang trí óc
  • ouvrir l'oeil
   xem oeil
  • ouvrir sa maison à quelqu'un
   tiếp đón ai
  • ouvrir une parenthèse
   mở ngoặc đơn; nói rộng ra ngoài vấn đề
nội động từ
 • mở
  • Cette porte n'ouvre jamais
   cửa này không bao giờ mở
 • mở cửa
  • Magasin qui ouvre le dimanche
   cửa hàng mở cửa ngày chủ nhật
 • mở ra phía
  • Chambre qui ouvre sur le jardin
   phòng mở ra phía vườn
 • bắt đầu, khai trương, khai mạc
  • L'Assemblée nationale ouvre le premier du mois
   Quốc hội khai mạc hôm mồng một tháng này
Related search result for "ouvrir"
Comments and discussion on the word "ouvrir"