Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
sensible
Jump to user comments
tính từ
 • có cảm giác
  • Les êtres sensibles
   những vật có cảm giác
 • nhạy cảm
  • Sensible aux railleries
   nhạy cảm trước những lời chế giễu
 • nhạy
  • Balance sensible
   cái cân nhạy
 • cảm thấy được; rõ rệt
 • (triết học) (do) cảm tính
  • endroit sensible
   (âm nhạc) âm dẫn
danh từ giống cái
 • (âm nhạc) âm dẫn
Related words
Comments and discussion on the word "sensible"