Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
agog
/ə'gɔg/
Jump to user comments
tính từ & phó từ
 • nóng lòng, sốt ruột; chờ đợi, mong mỏi
  • to be agog for something
   mong mỏi cái gì
  • to be agog to do something
   nóng lòng muốn làm cái gì
 • đang hoạt động, đang chuyển động, đang bị kích thích, xôn xao
  • the whole town is agog
   cả thành phố xôn xao
  • to set somebody's curiosity agog
   kích thích sự tò mò của ai, gợi tò mò của ai
Related search result for "agog"
Comments and discussion on the word "agog"