Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
artificial
/,ɑ:ti'fiʃəl/
Jump to user comments
tính từ
 • nhân tạo
  • artificial silk
   lụa nhân tạo
  • artificial respiration
   hô hấp nhân tạo
 • không tự nhiên, giả tạo; giả
  • artificial flowers
   hoa giả
  • artificial smile
   nụ cười giả tạo
Related words
Related search result for "artificial"
Comments and discussion on the word "artificial"