Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
attendant
/ə'tendənt/
Jump to user comments
tính từ
 • tham dự, có mặt
  • attendant crowd
   đám đông có mặt
 • đi theo, kèm theo
  • famine and its attendant diseases
   nạn đói và những bệnh kèm theo nó
  • attendant circumstances
   những trạng huống kèm theo
 • (attendant on, upon) chăm sóc, phục vụ, phục dịch; theo hầu
danh từ
 • người phục vụ; người theo hầu
Related search result for "attendant"
Comments and discussion on the word "attendant"