Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
authority
/ɔ:'θɔriti/
Jump to user comments
danh từ
 • uy quyền, quyền lực, quyền thế
  • to exercise authority over somebody
   có quyền lực đối với ai
 • uỷ quyền
 • ((thường) số nhiều) nhà cầm quyền, nhà chức trách, nhà đương cục
 • người có uy tín, người có thẩm quyền, chuyên gia, người lão luyện (về một môn nào)
  • an authority on phonetics
   chuyên gia về ngữ âm
 • tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin, căn cứ
  • what is his authority?
   anh ta căn cứ vào đâu?
IDIOMS
 • to do something on one own's authority
  • tự ý làm gì, tự cho phép làm gì
 • on (from) good authority
  • theo một nguồn đáng tin cậy, theo căn cứ đích xác
Related search result for "authority"
Comments and discussion on the word "authority"