Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
balancer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lắc, đu đưa
  • Balancer un hamac
   đưa võng
 • làm cho thăng bằng, làm cho cân đối
  • Balancer une cargaison
   xếp hàng cho tàu thăng bằng
  • Balancer ses phrases
   sửa cho câu văn cân đối
 • (thân mật) quẳng, vứt
  • Balancer un objet par la fenêtre
   quẳng một vật qua cửa sổ
 • (thân mật) đuổi, thải
  • Balancer un employé
   thải một nhân viên
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cân nhắc
  • Balancer le pour et le contre
   cân nhắc lợi hại
nội động từ
 • lúc lắc, đu đưa
 • do dự
Related words
Related search result for "balancer"
Comments and discussion on the word "balancer"