Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trancher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chặt, cắt đứt
  • Trancher une corde
   cắt đứt một cái thừng
  • Trancher la tête
   chặt đầu
  • Trancher les attaches bourgeoises
   (nghĩa bóng) cắt đứt những quan hệ tư sản
 • giải quyết
  • Trancher une difficulté
   giải quyết một khó khăn
  • trancher court, trancher net
   cắt đứt, chấm dứt hẳn
  • Trancher net la discussion
   cắt đứt cuộc thảo luận
  • trancher le mot
   xem mot
nội động từ
 • quyết định dứt khoát
  • Il faut trancher sans plus hésiter
   phải quyết định dứt khoát, không chần chừ nữa
 • rõ rệt, nổi hẳn lên
  • Couleur qui tranche sur un fond
   màu nổi hẳn trên nền
 • làm ra vẻ
  • Trancher de l'important
   làm ra vẻ quan trọng
  • Trancher du prince
   làm ra vẻ ông hoàng
  • trancher dans le vif
   xem vif
Related search result for "trancher"
Comments and discussion on the word "trancher"