Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
ban
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt. Khoảng thời gian ngắn: Ban chiều.
  • 2 dt. 1. Tổ chức gồm nhiều người cùng phụ trách một việc: Ban nhạc; Ban thư kí; Ban quản trị 2. Uỷ ban nói tắt: Ban chấp hành công đoàn.
  • 3 dt. (Pháp: balle) Quả bóng bằng cao-su: Trẻ đá ban.
  • 4 dt. Nốt đỏ nổi trên da khi mắc một số bệnh: Sốt phát ban.
  • 5 dt. (thực) Loài cây thuộc họ đậu có hoa trắng, ở miền tây bắc Việt-nam: Hoa ban nở trắng bên sườn núi (Tố-hữu).
  • 6 dt. Bộ phận khác nhau của một tổ chức: Ban văn; Ban võ; Ban khoa học tự nhiên; Ban khoa học xã hội.
  • 7 đgt. Cấp cho người dưới: Hồ Chủ tịch ban phần thưởng cho bộ đội.
  • 8 tt. (Pháp: panne) Nói máy hỏng đột nhiên: Xe bị ban ở dọc đường.
Related search result for "ban"
Comments and discussion on the word "ban"