Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
beater
/'bi:tə/
Jump to user comments
danh từ
 • người đánh, người đập
 • que, gậy, đòn, chày (để đập đánh)
  • a carpet beater
   gậy đập thảm
  • an egg beater
   que đánh trứng
 • (săn bắn) người xua dã thú (đẻ cho người ta săn bắn)
 • (nông nghiệp) đòn đập lúa; máy đập
Related search result for "beater"
Comments and discussion on the word "beater"