Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bitter
/'bitə/
Jump to user comments
tính từ & phó từ
 • đắng
 • cay đắng, chua xót, đau đớn; đau khổ, thảm thiết
  • bitter disappointment
   sự thất vọng cay đắng
  • bitter tears
   những giọt nước mắt đau khổ
 • chua cay, gay gắt; ác liệt, quyết liệt
  • bitter sarcasm
   lời chế nhạo chua cay
  • bitter remark
   lời phê bình gay gắt
  • bitter fighting
   sự đánh nhau ác liệt
 • rét buốt (thời tiết, gió...)
  • bitter wind
   gió rét buốt
IDIOMS
 • bitter as gall (worm wood, aloes)
  • đắng như mật, đắng như bồ bòn
 • a bitter pill to swallow
  • viên thuốc đắng phải uống
  • điều đắng cay (điều tủi nhục) phải chịu đựng
 • to the bitte rend
  • cho đến cùng
danh từ
 • vị đắng
 • nỗi đắng cay
  • the bitters of life
   những nỗi đắng cay của cuộc đời
  • to take the bitter with the sweet
   phải chịu những nỗi đắng cay cùng với những sự ngọt bùi ở đời
 • (sinh vật học) rượu bia đắng ((cũng) bitter beer) rượu thuốc apxin
Related search result for "bitter"
Comments and discussion on the word "bitter"